YTN 캠페인광고 촬영에 청소년모델 섭외합니다.
-업     체 : 비공개

-매     체 : YTN캠페인
 - 섭외명단 :
 


                * 이미지좋은 중고생 남여


               
 - 촬영일정 : 2021년 4월 중순촬영예정

- 촬영장소 : 미정
* 문의 : 캐스팅부서 02-6959-7385 / 1800-6625 (내선 2번) / iryecasting@gmail.com